Telefon: 0544 364 14 64
Adres: Şerefiye mah Ekin sokak No:2/3 Merkez Düzce

Ulusal Yayınlar

 1. Orhan, F; Civelek, E, Sahiner, UM, Arga, M, Can, D, Calikaner, AZ, Cetinkaya, F, Ercan Saricoban, H, Erkocoglu, M, Gelincik, et al. Anaphylaxis: Turkish National Guideline 2018 Asthma Allergy Immunol 2018;16: Ek Sayı/Supplement:1, 1-62
 2. Mustafa Dilek, Hayriye Orallar, Gokce Bozat, Nimet Kabakus, Ayhan Cetinkaya, Gamze Dilek, Fatma Karakas, Mustafa Erkocoglu, Ali Can Onal, Fahri Yilmaz Can gestational exercise have a positive effect on cognitive functions resulting from brain injury? A rat study Exp Biomed Res 2018; 1(3):74-81
 3. Mustafa ERKOÇOĞLU, Murat ÇAPANOĞLU, Ersoy CİVELEK, Ayşenur KAYA, Zeynep GiNiŞ, Müge TOYRAN, Emine DiBEK MISIRlIOĞLU, Can Naci KOCABAŞ. Vitamin D levels of asthmatic children with and without obesity. Asthma Allergy Immunol 2016;14:24-29
 4. M Dilek, SB Göksügür, EN İldeş, N Göksügür, M Bekdaş, M Erkoçoğlu, F Demircioğlu, B. Şereklican. Bart sendromu: Aplazia cutis ve distrofik epidermolizis büllosa. Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi 2016; 26(1):69-72 doi:10.5222/terh.2016.069
 5. Mustafa Dilek, Sevil Bilir Göksügür, Yunus Murat Akçabelen, Bengü Altunay Tuman,  Nadir Göksügür, Mervan Bekdaş, Mustafa Erkoçoğlu, Fatih Demircioğlu Acitretin ile Tedavi Edilen Harlequin İktiyozis. The Journal of Pediatric Research 2015;2(4):227-9 DO I: 10.4274/jpr.73792
 6. Buket Kın Tekçe, Mustafa Erkoçoğlu,  Mustafa Dilek, Ali Fuat Serpen. The role of platelet indices in determining atopy in childhood asthma. Gaziantep Med J 2015;21(3):185-189 DOI: 10.5455/GMJ-30-79793
 7. Mustafa Dilek, Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Fatih Demircioğlu, Zehra Karataş, Mustafa Erkoçoğlu, Erol Kısmet. İnfantil Hemanjiom ve Oral Propranolol Tedavisi Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni 2015;49(2):148-51 DOİ: 10.5350/SEMB.20150106055537
 8. Sevil Bilir Göksügür, Mervan Bekdaş, Betül Şereflican, Nadir Göksügür, Mustafa Erkoçoğlu. Çocuklarda Henoch Schönlein Purpurası: 46 Olgunun Geriye Dönük Analizi ve Literatürün İncelenmesi Sakaryamj 2015;5(1):20-25 doi: 10.5505/sakaryamj.2015.27879
 9. M. Erkoçoğlu, C.N. Kocabaş, E.D.Mısırlıoğlu. İlaç Alerjisine Tanısal Yaklaşım. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2015 1: 66-70 Doi:10.12956/tjpd.2014.55
 10. Hilal Aydın, Nimet Kabakuş, Mustafa Erkoçoğlu. Atipik Rett Sendromu ve Otizm Birlikteliği Sakarya Med J 2015;5(4):224-227
 11. C. Özcan, M. Erkoçoğlu, E. Vezir, Kaya, A. D. Azkur, C. N. Kocabaş, "Çiğ ve ticari yumurta ve süt deri testlerinin karşılaştırılması", Asthma Allergy Immunol 2014;12:35-40
 12. Sevil BİLİR GÖKSÜGÜR, Zehra KARATAŞ, Mervan BEKDAŞ, Fatih DEMİRCİOĞLU, Mustafa ERKOÇOĞLU, Melek YORĞUN Ciddi Sol Ventrikül Disfonksiyonu ve Geçici Periferik Polinöropati ile Seyreden Akut Karbonmonoksit Zehirlenmesi. Pediatr Heart J 2014;1(4):369-71
 13. Mervan Bekdaş, Mustafa Dilek, Engin Açıke*, Bilal Ağalday, Mustafa Erkoçoğlu. Tıp Fakültesi öğrencileri ve pratisyen hekimlerin anaflaksinin tanı ve tedavisi konusundaki bilgileri. Pam Tıp Derg 2014;7(3):202-208 doi: 10.5505/ptd.2014.59672
 14. D. Azkur, E. Vezir, E. Civelek, M. Toyran, M. Erkoçoğlu, A. Kaya, C. Özcan, A. Akan, T. Giniş, C. N. Kocabaş, "Çocuklarda Subkütan Allerjen İmmunoterapi Sonrası Görülen Geniş Lokal Ve Sistemik Reaksiyonların Sıklığı", Astım, Allerji, İmmünoloji, 2013;11:37-42
 15. C. Özcan, M. Erkoçoğlu, C.T. Kırsaçlıoğlu, M. Toyran, C.N. Kocabas, "Helicobacter Pylori Enfeksiyonu ve Alerjik Hastalıklar". Asthma Allergy Immunol 2013;11:96-102
 16. C. Özcan, A. Metin, M. Erkoçoğlu, T. Giniş, A. Kaya, C.N. Kocabaş Complementary and Alternative Medicine in Patients with Primary Immunodeficiency. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2013; 4: 188-192 DOI: 10.12956/tjpd.2013.27
 17. D. Azkur, M. Erkoçoğlu, E. Civelek, G.E. Ütine, C.N. Kocabas, "A rare genetic disease: Pachyonychia Congenita Type - 2", Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2013; 4: 193-195.  DOI: 10.12956/tjpd.2013.28
 18. T. Giniş, M. Toyran, E. Civelek, M. Erkoçoğlu, D. Azkur, A. Kaya, C.N. Kocabaş, "Egzersizle solunum şikayeti olan çocuklarda havayolu aşırı duyarlılığı için risk faktörleri", Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2013; 2: 64-68 DOI: 10.12956/tjpd.2013.2.02
 19. A. Akan, M. Erkoçoğlu, A. Kaya, M. Toyran, E. Civelek, Z. Savaş, D. Azkur, E. Vezir, E.D. Mısırlıoğlu, C.N. Kocabaş. Steven-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekrolizisli çocuk hastalarda immünoglobulin tedavisi ve literatürün gözden geçirilmesi. Asthma Allergy Immunol 2013;11:193-196
 20. T. Giniş, M. Toyran, E. Civelek, M. Erkoçoğlu, E. Vezir, D. Azkur, C.N. Kocabas. Ankara ili aile hekimlerinin anaflaksi tanı ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Olgularla anket çalışması Astım Allerji İmmünoloji, 2012;10:129-133
 21. H. Tezer, A. Kaya, M. Erkocoglu, Ü. Aydoğmuş, S. Demirkapı. Ateş ve Bisitopenisi Olan Bir Çocukta Tatarcık Humması: Çocuklarda da Akla Gelmesi Gereken Bir Hastalık Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 2011; 5: 144-7  DOI: 10.5152/ced.2011.49