Telefon: 0544 364 14 64
Adres: Şerefiye mah Ekin sokak No:2/3 Merkez Düzce

Uygulanan Tetkik ve Tedaviler

Kliniğimizde çocukluk çağında görülen hastalıkların izlemi ve tedavisi yapılmaktadır. Kliniğimizde sıklıkla izlenen hasta grubu aşağıda yer almaktadır:

 - Alerjik hastalıklar (Astım, Egzema, Alerjik rinit, Besin alerjisi,İlaç alerjisi, Anaflaksi)

 - Bağışıklık sistemi yetmezliği sonucu gelişen hastalıklar (Primer immün yetmezlikler)

 - Enfeksiyon hastalıkları

 - Sağlam çocuk izlemi (Büyüme gelişme izlemi, beslenme, çocukluk çağı aşıları vs)

 - Çocukluk çağı hastalıkları

Hastalıkların gelişmesini önlemede en önemli korunma yöntemi primer korunma yani hastalık gelişmesini önlemedir. Bu açıdan sağlam çocuk izlemi büyük önem arz etmektedir. Düzenli takip, doğru beslenme, çocukluk çağı aşılarının doğru ve eksiksiz uygulanması, hijyen kurallarına uyulması hastalıklardan korunmada en önemli köşe taşlarıdır.

Alerjik hastalıklarda iyi alınmış klinik öykü ve fizik muayene çoğu zaman tanı koymak için yeterli olmaktadır. Ancak öykünün yeterli olmadığı durumlarda, ayırıcı tanı yapılabilmesi için ve özellikle tetikleyicilerin saptanması için alerji tanı testlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kliniğimizde aşağıdaki alerji tanı testleri yapılabilmektedir:

  • Deri prik testi (Alerji deri testi)
  • Deri yama testi
  • Solunum fonksiyon testi
  • Bronş provokasyon testi
  • Besin provokasyon testi
  • İlaç provokasyon testi